Muốn xin Visa Mỹ phải khai báo tài khoản mạng xã hội
 Hotlines:   0973.048.269  
Muốn xin Visa Mỹ phải khai báo tài khoản mạng xã hội

Muốn xin Visa Mỹ phải khai báo tài khoản mạng xã hội

“Trong những năm gần đây, chúng ta có thể thấy trên toàn thế giới rằng các mạng xã hội có thể trở thành một diễn đàn khủng bố lớn vì sự phát triển mạnh mẽ của nó”. Việc sử dụng mạng xã hội sẽ là một công cụ quan trọng đối với những kẻ khủng bố, các mối đe dọa an ninh chung và các cá nhân mang theo mình mối nguy hiểm di cư đến đất Mỹ. Một quan chức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói về mặt ẩn danh với Hill TV.