Email: info@khanhsinhtravel.com  - Hotlines:   0973.048.269   0243.9.352.423
Lũ lụt làm Quảng Ninh chìm trong biển nước

Lũ lụt làm Quảng Ninh chìm trong biển nước

Cơn Bão Sơn Tinh tuy không đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh và các tỉnh vùng núi phía bắc nhưng sức tàn phá của nó còn khủng khiếp hơn tâm bão.

Đặt câu hỏi và đánh giá

0973.048.269